Verplichte opvoedcursus voor aanstaande Nederlandse ouders

Een verplichte opvoedcursus voor Nederlandse ouders om kindermishandeling te voorkomen. De Taskforce kindermishandeling, een werkgroep onder leiding van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, vindt dat die er moet komen. Het aantal kindermishandelingen stijgt nog steeds. Jaarlijks gaat het om ruim 100.000 gevallen. Ook pleiten zij voor meer aandacht voor kinderen bij (v)echtscheidingen.De belangen van het kind moeten volgens hen voorop staan bij het bepalen van gezag. Een gratis cursus baby- en relatiemanagement voor jonge ouders wordt al in steeds meer gemeenten aangeboden. Door te investeren in maatregelen proberen gemeentes het stijgend aantal (v)echtscheidingen tegen te gaan. Lees meer.
Originele artikel