Berichten

‘Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken’

‘Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken’ 

Aldus de Volkskrant van 27 maart 2018. Hoe zit dit precies?

 Aanleiding pilot

De rechtbank Overijssel heeft het initiatief genomen om ouders nog meer te verplichten om hun kinderen bij het tot stand komen van een ouderschapsplan te betrekken. Ouders waren al verplicht om met hun kinderen het gesprek aan te gaan over het ouderschapsplan. In het echtscheidingsverzoekschrift staat dan bijna altijd vermeld dat ‘de ouders op passende wijze met het kind hebben overlegd’. Voor de rechtbank Overijssel is dat niet langer voldoende. Vanaf 1 mei 2018 vraagt de rechtbank van scheidende ouders dat zij het bruggesprek met hun kinderen aangaan en dat zij aan de rechtbank de uitkomsten van dit gesprek laten weten.

Bruggesprek 
Maar wat is dan een bruggesprek? In het bruggesprek overleggen de ouders met hun kinderen welke afspraken zij voor ogen hebben in het kader van de verdeling van de zorgtaken. De ouders vragen de kinderen om een reactie en om hun mening. Vervolgens is het aan de ouders om te bepalen of ze wel of geen rekening met de wensen van hun kinderen kunnen houden. Dit gesprek wordt het bruggesprek genoemd.

De rechtbank Overijssel vraagt van de ouders dat zij de inhoud van het bruggesprek vastleggen in een formulier. Dit formulier verstuurt de advocaat naar de rechtbank, zodat de rechtbank na kan gaan waar het verschil van mening tussen de ouders en de kinderen zit. Ook de punten waar de ouders het samen niet over eens zijn, worden vermeld in het formulier. De rechtbank kan hier vervolgens tijdens een zitting aandacht aan besteden en waar nodig ingrijpen.

De voorkeur van de rechtbank Overijssel gaat ernaar uit dat de ouders samen het gesprek met de kinderen aangaan. Lukt dat niet, dan is er een ander formulier beschikbaar waarin de ouders los van elkaar verslag doen van hun gesprek met de kinderen.

Bruggesprek: aandachtspunten 

De rechtbank Overijssel geeft in de toelichting op de formulieren enkele aandachtspunten om de kinderen op een kindvriendelijke manier te betrekken bij het maken van een ouderschapsplan. Dat ouders geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn of geen slechte dingen over elkaar zeggen in aanwezigheid van de kinderen zijn wezenlijke voorwaarden voor een kind om zich staande te kunnen houden in een echtscheidingssituaties. Dat kinderen niet hoeven te kiezen tussen tegengestelde ideeën of wensen van de ouders, geeft hen zoveel mogelijk de ruimte om van beide ouders te blijven houden. Als de ouders op een prettige en ontspannen manier met elkaar kunnen blijven omgaan, ondersteunt dat de kinderen bij het verwerken van de scheiding.

Bruggesprek: onderwerpen 

Belangrijk in het bruggesprek is dat de onderwerpen die besproken worden, wel echt kindgerelateerd zijn. Volwassen kwesties zoals de introductie van een nieuwe partner of wie in de woning mag blijven zijn geen onderwerpen waar de kinderen mee belast moeten worden.

Welke onderwerpen bespreek je dan wel met de kinderen? Het gaat dan om de issues waar de kinderen rechtstreeks mee te maken hebben, zoals:

– de invulling van de contactregeling: op welke dagen is het kind bij moeder en op welke dagen bij vader?

– hoe wordt het halen en brengen van de kinderen en de spullen geregeld?

– wat doen we tijdens de vakanties?

– hoe regelen we de verjaardagen en andere belangrijke (feest-)dagen, zoals de verjaardagen van Opa’s en Oma’s en Kerst?

– hoe pakken we het aan met sport, muziek of andere hobby’s?

– hoe gaan we om met belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over school, huisregels?

Belangrijk lijkt mij ook: wat doen we als een van ons de regeling niet prettig vindt?

Bruggesprek: hoe doe je dat dan? 

Voor een kind van 14 jaar oud spelen andere onderwerpen dan voor een kind van 6 jaar oud. De rechtbank Overijssel heeft voorbeeldvragen en suggesties op een rij gezet, voor ieder onderwerp en dan ook voor iedere leeftijdscategorie. Deze lijst met suggesties is voor ouders zeker behulpzaam.

Bruggesprek: conclusie 

Het bruggesprek versterkt de positie van het kind en helpt alle betrokkenen (dat wil zeggen de ouders maar ook de rechtbank, de betrokken advocaten/scheidingsbemiddelaars en eventueel de hulpverleners) beter zicht te krijgen op wat het kind nodig heeft. Als het gesprek in een zo vroeg mogelijk stadium gevoerd kan worden, blijven de conflicten hopelijk ook nog klein. Dat geeft alle betrokken de mogelijkheid om de scheiding in elk geval voor de kinderen zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Er wordt wel eens gezegd: ‘Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug’. Hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek suggereerde bij de aftrap van de pilot afgelopen maandag al dat een grote kloof met een mooie brug ook wel heel kwetsbaar kan zijn. Juist die kwetsbaarheid van kinderen en hun situatie maakt dat alle betrokkenen het welzijn van de kinderen voorop moeten stellen. De pilot loopt voor de duur van 1 jaar. De rechtbank Overijssel hoopt van harte dat de belangen en het welzijn van de kinderen in een scheidingssituatie door het bruggesprek nog meer op de voorgrond zullen treden.

Meer weten? Bel gerust: 06-23479011

Mariska Dorresteijn

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Overijssel-start-pilot-Betrekken-van-kinderen-bij-het-ouderschapsplan.aspx?utm_campaign=27-03-2018&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

 

‘Onze scheiding geef ik een 7. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het cijfer dat ik ons huwelijk zou geven’.

© Eric van den Elsen

‘Onze scheiding geef ik een 7. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het cijfer dat ik ons huwelijk zou geven.’

Dit laat Kluun weten in het tijdschrift Jan nr. 7, juli 2017. Een mooi en intiem verhaal van hoe twee mensen in hun huwelijk vooral hun eigen leven leidden en het met name voor de buitenwereld goed voor elkaar hadden. Kijk je verder dan alleen naar de buitenkant, dan gaat het om twee mensen die elkaar in essentie niet gelukkig maken. Hij heeft prachtige tips voor mensen die overwegen uit elkaar te gaan. Deze zet ik voor je op een rij:

  1. Blijf niet voor de kinderen bij elkaar

Kluun vertelt het volgende over wat hij heeft geleerd van de relatietherapeut:

‘De gelukkigste kinderen zijn kinderen van wie de ouders een gelukkig huwelijk hebben.
De op één na gelukkigste kinderen zijn kinderen van wie de ouders een gelukkige scheiding hebben.
Daarna komen de kinderen van wie de ouders een ongelukkig huwelijk hebben.
En als laatste de kinderen van wie de ouders een ongelukkige scheiding hebben.’

De therapeut liet vervolgens Kluun en zijn echtgenote kiezen. Zijn jullie eenmaal zover dat een scheiding het onderwerp van gesprek is? Maar houdt de gedachte dat je voor kinderen – kost wat het kost – bij elkaar moet blijven bezig? Laat dan dit advies van de therapeut op je inwerken. Graag praat ik met jullie verder over hoe de scheiding voor de kinderen en voor jullie beiden harmonieus kan verlopen.

  1. Afscheid van je ex-partner betekent niet ook afscheid van de kinderen

Kluun vertelt in het artikel dat het afschuwelijk was om aan de kinderen te vertellen dat hij en zijn toenmalige echtgenote gingen scheiden, maar dat het ergste daarna wel meteen voorbij was. Hij heeft zich er hard voor gemaakt om een plek te creëren waar de kinderen graag zijn. Kluun beschrijft ook de zoektocht naar welke vorm van contact onderling prettig is, als je eenmaal uit elkaar bent gegaan. Veel samen ondernemen als ‘gezin’ kan voor de kinderen verwarrend zijn, maar elkaar vermijden op belangrijke momenten als afzwemmen en verjaardagen wil je ook niet. Het gaat erom dat je elkaar precies die ruimte dan wel afstand geeft, waar iedereen zich fijn bij voelt.

In mijn praktijk heb ik veel ervaring opgedaan met hoe je het de kinderen vertelt dat jullie uit elkaar gaan. In mediations is het voor mij standaard om ook met de kinderen zelf het gesprek aan te gaan. Het gaat immers vooral om hun!

  1. Wat je ook doet, zorg dat je er samen uitkomt

Kluun heeft het advies van een vriendin om hoe dan ook, niet met de scheiding bij de rechter terecht te komen, ter harte genomen. Een wijs advies, als je het mij vraagt. Daar waar het lukt om beslissingen over financiën en – veel belangrijker nog – kinderen in eigen hand te houden, moet je dat altijd doen. Kluun zegt hierover: ‘Ik zal niet in detail treden over de financiële afwikkeling van mijn scheiding, maar zowel mijn ex als ik vind dat de ander er beter uit is gekomen. Een wijs man zei eens dat dit het kenmerk is van een goede overeenkomst.’ Met die wijze man kan ik hartgrondig instemmen: een goed compromis schuurt altijd een beetje, aan beide kanten. Anders is het geen goede compromis.

De tips van Kluun sluiten volledig aan bij mijn zienswijze wat nu goed scheiden is.

Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsbemiddelaar voor je kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011. Kijk ook voor meer informatie en artikelen op www.rechtaantafel.nl.

Bron: https://www.jan-magazine.nl/psyche/vertrouwelijk/artikel/kluun-over-zijn-scheiding-ik-geef-mijn-scheiding-een-hoger-cijfer-dan-mijn-huwelijk