Scheidingen in getal

In oktober 2015 presenteerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie het Factsheet scheidingen 2001 – 2014. Enkele opvallende cijfers en mijn visie daarop op een rij.

Tussen 2002 en 2014 is het aantal echtscheidingen gestegen van 34.000 naar 36.500 zaken. Omdat in maart 2009 de flitsscheiding is afgeschaft, zou dat de stijging na 2009 kunnen verklaren. De gedachte dat mensen tegenwoordig maar heel makkelijk het bijltje erbij neer gooien en het op een echtscheiding laten aankomen, is met andere woorden vandaag de dag niet meer waar dan voorheen.

Ongeveer 15 % van alle echtscheidingen worden door de rechtbank inhoudelijk behandeld. Dit zijn de procedures waarbij beide echtgenoten ieder een eigen advocaat hebben ingeschakeld. Dat betekent dat 85 % van de echtscheidingen verzoeken op gemeenschappelijk verzoek (of eenzijdig waarbij er geen verweer wordt gevoerd) betreffen, waarbij 1 advocaat voor beide echtgenoten het verzoekschrift indient met daarin de afspraken die de beide partijen hebben gemaakt.

In 2013 waren bij 57 % van de echtscheidingen een of meer minderjarige kinderen betrokken. Bij 77 % van de scheidingen waarbij kinderen betrokken waren, is de omgangsregeling in de beschikking vastgelegd. Dit percentage is door de jaren sterk toegenomen. Bij 82 % van de scheidingen in 2011 was er een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant opgenomen in de echtscheidingsbeschikking.

De volgende dalingen zijn opgemerkt:

  • aantal procedures voorlopige voorzieningen ;
  • aantal zaken over de omgang of invulling van de zorg voor de kinderen;
  • aantal procedures over kinderalimentatie;
  • aantal procedures over partneralimentatie, en
  • aantal hoger beroepsprocedures.

Natuurlijk is dit een goede ontwikkeling: procederen in het familierecht geeft maar zelden voldoening. Maar, is deze daling in al deze procedures te verklaren door bijvoorbeeld het hoge griffierecht? Of de hoge kosten van rechtsbijstand? Worden de conflicten nu beter opgelost door mediation?