Scheiden en wijzigen naam op paspoort

Gaan u en uw partner scheiden? En staat de achternaam van uw ex vermeld op uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart? Na uw huwelijk mag u zelf weten welke naam u gebruikt. Uw paspoort blijft na beëindiging van uw huwelijk geldig tot de datum die staat aangegeven op het paspoort. En vraagt u een nieuw paspoort aan?Dan kan het zijn dat u de vermelding e.v., oftewel ‘echtgenoot van’, wilt weglaten. Echter, het mag er ook op blijven staan. Wanneer u hertrouwt, zult u definitief afscheid moeten nemen van de achternaam van uw ex-partner. ID-kaarten, zoals paspoorten en rijbewijzen, worden overigens al enige tijd niet meer standaard op de aangehuwde naam uitgeschreven.Originele artikel