Imago Relatietherapie doet je verwonderen over en confronteren met de liefdesrelaties die je in het verleden had en nu hebt