Ondernemer en echtscheiding: wat kan er allemaal mis gaan?

 

Ondernemer en echtscheiding: wat kan er allemaal mis gaan?

Dat je als ondernemer kwetsbaar bent, zal niemand ontkennen. Als teler zit je met je handen in het haar bij weerswaarschuwing code oranje en als eigenaar kinderopvang blijf je aan de gang met gewijzigde regelgeving. Wat nu als je als ondernemer gaat scheiden? De beste tip voor scheidende ondernemers is het inschakelen van de echte deskundigen die van de hoed en de rand weten. Hier een voorbeeld van hoe het mis kan gaan.

Casus

De man is ondernemer en raakt in een echtscheidingssituatie verwikkeld. De advocaat van de vrouw schakelt een accountant in, met het verzoek haar te assisteren in het beoordelen van de financiële gegevens. Zij stuurt de accountant wat (concept) jaarstukken en de belastingaangifte 2015 van de man. Het is de advocaat van de vrouw er natuurlijk om te doen dat de man zich een hoger inkomen zou kunnen toerekenen dan hij gewend was te doen, gezien het resultaat en de reserves in de onderneming. De mogelijke partner- en kinderalimentatie kan hierdoor hoger uitvallen, dan wanneer je van het inkomen van de man in het verleden uitgaat.

De accountant zet e.e.a. op een rij. Hij legt verbanden tussen de diverse posten en schrijft letterlijk aan zijn opdrachtgever (let wel, dit is de advocaat van de vrouw): ‘Ik onderstreep uw conclusie dat het salaris van de heer (X) hoger zou kunnen zijn dan hetgeen nu wordt opgenomen (…).’ Dit advies wordt integraal opgenomen in de processtukken van de vrouw en ter beoordeling voorgelegd aan de rechter.

Klacht van ondernemer over handelen accountant

De man neemt contact op met deze accountant en laat weten dat diens constateringen onjuist waren. Hij verwijt de accountant dat hij de vragen van de advocaat van de vrouw feitelijk had moeten antwoorden en dat op basis van de voorhanden zijnde gegevens geen deugdelijk antwoord gegeven kon worden op haar vraag. Als intern deze klacht niet afdoende wordt opgelost, wendt de man zich tot de Accountantskamer.

De accountant reageert in de tuchtzaak bij de Accountantskamer op de klachten door te wijzen op de advocaat, die scherpere bewoordingen heeft gebruikt en tot meer stellige conclusies kwam dan hij. Ook meende hij dat het voor de rechter, de betrokken advocaten en partijen helder was dat er nog stukken aangeleverd moesten worden. Dit verweer mocht de accountant niet baten. De Accountantskamer heeft weinig goeds over voor het handelen van deze accountant.

Uitspraak Accountantskamer

De Accountantskamer wijst op de ‘vaste jurisprudentie van de tuchtrechter dat door een accountant in rapportage opgenomen conclusies een deugdelijke grondslag dienen te hebben en zulks temeer geldt, indien de rapportage mede bedoeld is om in een gerechtelijke procedure te worden overgelegd, althans de accountant erop bedacht dient te zijn dat zijn rapportage door zijn opdrachtgever in het geding zal worden gebracht’. Door geen duidelijk voorbehoud te maken in zijn advies maar wel kenbaar te maken dat het salaris van de ondernemer hoger zou kunnen worden vastgesteld, heeft de accountant wat de Ondernemerskamer betreft in strijd met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Juist omdat het een echtscheidingsprocedure betrof, had de accountant waakzamer en zorgvuldiger in zijn bewoordingen moeten zijn. Aan de accountant wordt een waarschuwing opgelegd. Bron: http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2017_40

Kortom: 

Zorg er als scheidende ondernemer voor dat je een deskundige accountant EN een gespecialiseerde familierechtadvocaat in de arm neemt, die jouw en elkaars taal spreken. Alleen dan kan je voorkomen dat de rechtbank op basis van onzorgvuldige informatie aan jou financiële verplichtingen oplegt die soms maar moeilijk zijn recht te trekken, met alle gevolgen van dien.

Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsmediatior voor je kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011. Kijk ook voor meer informatie en artikelen op www.rechtaantafel.nl.