Kun je ook scheiden zonder advocaat?

Er zijn situaties waarin je geen advocaat nodig hebt om te scheiden. Dit hangt af van je burgerlijke staat en de omstandigheden. We spreken van een scheiding wanneer je uit elkaar gaat na een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, maar ook na ongehuwd samenwonen, met of zonder samenlevingscontract.

Huwelijk

Ben je getrouwd, dan kun je je echtscheiding alleen regelen met de hulp van een advocaat. Alleen advocaten mogen namelijk echtscheidingsverzoeken voorleggen aan een rechter.

Bij een echtscheiding is het dus verplicht om minimaal één advocaat in te schakelen. Samen naar een advocaat-mediator kan natuurlijk ook. Ga je naar een mediator die niet ook advocaat is, dan zal de mediator alsnog een advocaat in moeten schakelen. Het is dus makkelijker om gelijk naar de advocaat-mediator te gaan, zodat je maar één loket hoeft aan te doen.

Of mediation voor jullie geschikt is, hangt af van de situatie. Lukt het om in goed overleg afspraken te maken, dan is mediation vaak de beste manier. Ook als er kinderen in het spel zijn, is het raadzaam om door middel van mediation te scheiden. Vanwege de kinderen heb je nog lang met elkaar te maken, waardoor het samen maken van goede afspraken extra waardevol is.

Geregistreerd partnerschap

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap, kunnen jullie het samen eens worden èn zijn er geen kinderen onder de 18 jaar in het spel, dan heb je in principe geen advocaat nodig. De ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap hoeft dan niet voorgelegd te worden aan een rechter. Je hebt nog wel een advocaat (of een notaris) nodig voor de ondertekening van jullie verklaring. Het is wel raadzaam om de afspraken die jullie samen maken vast te leggen in een overeenkomst. Uiteraard kan de advocaat-mediator behulpzaam zijn bij het maken van deze afspraken.

Kun je het samen niet eens worden over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap? Dan kan je niet anders dan een rechter inschakelen. Hierbij heb je te allen tijde een advocaat nodig. De procedure is dan gelijk aan die van een echtscheiding.

Hebben jullie minderjarige kinderen? Of hebben jullie samen het gezag over minderjarige kinderen? Dan moeten jullie niet alleen een ouderschapsplan maken,  maar ook de  ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank laten lopen. Ook in die situaties moet je je laten bijstaan door een advocaat.

Ongehuwd samenwonen (met of zonder samenlevingscontract)

Als jullie het samen eens zijn over de beëindiging van jullie samenlevingsrelatie, dan hoef je geen advocaat in te schakelen. Toch is het wel verstandig om een advocaat te vragen jullie afspraken na te kijken en vast te leggen.