Kinderverhoor: filmpje!

Als je als kind van 12 jaar of ouder in een familiezaak bent betrokken, krijg je van de rechtbank een uitnodiging om te worden gehoord. De rechtbank neemt een beslissing die jou als kind aangaat en wil daarom van jou horen hoe jij erover denkt. Dat hoeft niet spannend te zijn. Lees de onderstaande tips en bekijk het filmpje zodat je goed voorbereid bent.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rCD7ysWVl9c[/youtube]


Waar is een kindgesprek?

Het kindgesprek vindt altijd op de rechtbank plaats. Misschien ben je er wel eens geweest met een open dag of om een strafzaak bij te wonen? Bij deze rechtbank loopt ook de procedure waarbij jij betrokken bent. Met de uitnodigingsbrief meldt je je bij de ingang van de rechtbank. Daarna ga je de beveiligingspoortjes door en loop je door naar de goede wachtruimte. Als je de bode laat weten dat je er bent, dan weet de bode ook wie je bent en voor wie je komt. De bode roept je naam op als het tijd is om bij de rechtszaal naar binnen te gaan.

Wie is bij het kindgesprek aanwezig?

Alleen jij praat met de rechter. Je ouders, de eventuele gezinsvoogd, de advocaten en alle andere volwassenen die verder betrokken zijn, zijn niet welkom. Als je door iemand wordt gebracht, blijft diegene wachten op de gang. De rechter is soms een man, maar vaak een vrouw. Bij sommige rechtbanken draagt de rechter een toga, maar vaak wordt de toga bij het kinderverhoor achterwege gelaten. Wel is de griffier aanwezig. De griffier maakt aantekeningen van het gesprek tussen jou en de rechter.

Wat gaat de rechter vragen?

De rechter zal je vragen hoe het met je gaat, hoe het op school gaat, hoe het thuis gaat, wat voor jou belangrijk is en hoe je denkt over de zaak waar je bij betrokken bent. Nooit zal de rechter vragen wie van je ouders je het liefste vindt of bij wie je wilt wonen. Het is belangrijk dat jij zegt wat jijzelf vindt, dus niet wat je denkt dat de rechter zou willen horen of wat jouw ouders willen dat je zegt. Zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt of waar je mee zit? Heb jij ideeën of bepaalde wensen waarmee rekening moet worden gehouden? Dat zal de rechter graag willen weten! De rechter wil graag een duidelijker beeld krijgen van de situatie waar je in zit, om zo een betere beslissing te kunnen nemen. Met de rechter spreek je af welke informatie hij/zij mag delen met je ouders. Je kunt ook zelf vragen stellen aan de rechter. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er na het kindgesprek?

Na het kindgesprek en nadat de rechter met je ouders en hun advocaten heeft gesproken, zal de rechter een beslissing nemen. De rechter houdt daarbij rekening met iedereen, dus ook met wat jij hebt verteld. Je mag dus niet zelf beslissen, maar jouw mening telt zeker mee.

Is het kindgesprek verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Je mag zelf beslissen of je naar de rechtbank wilt komen. Als je niet wilt komen, maar het wel belangrijk vindt dat de rechter rekening houdt met jouw mening, dan kan je de rechtbank ook een brief sturen. Je kunt daarvoor het (email)adres gebruiken dat op de uitnodiging staat.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het schrijven van de brief aan de rechtbank of wil je meer weten over jouw rechten en plichten in jouw situatie, dan kan je contact opnemen met iemand van de kinderrechtswinkel. Je kunt daarvoor kijken op www.kinderrechtswinkel.nl. Je kunt ook gratis bellen met de kindertelefoon via 0800-0432.