Kerk moet minder terughoudend zijn aangaande thema echtscheiding

Op dit moment zijn zo’n 75 kerkelijke gemeenten met elkaar in gesprek over het zogenoemde parentshouse. Oftewel, een opvanghuis voor ouders die in scheiding liggen en daardoor hun huis uit moeten. Dit bleek tijdens het congres ‘Stuk geluk’ dat onlangs in Ede plaatsvond, dat betrekking had op stukgelopen huwelijken.Op het wooneiland IJburg in Amsterdam is reeds een parentshouse in het leven geroepen mede dankzij een protestantse gemeente en met hulp van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Een van de vragen tijdens het congres was of kerken een taak hebben rond echtscheiding. Hierop werd uiteenlopend gereageerd. Zo meenden sommigen dat de kerk wel degelijk een rol heeft, maar er moet worden doorverwezen naar professionele hulpverleners. Anderen stelden dat de kerk terughoudend moet zijn op dit punt. Een van de conclusies is dat kerken af moeten van hun schichtigheid rond echtscheiding, zonder het normaal te gaan vinden. Daarnaast moet er meer oog komen voor mediation en relatietherapie. Onder de organisatoren bevonden zich onder meer het Netwerk Christen Familie Mediators (NCFM), de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en uitgeverij Kok.Originele artikel

Kerk moet minder terughoudend zijn aangaande thema echtscheiding

Op dit moment zijn zo’n 75 kerkelijke gemeenten met elkaar in gesprek over het zogenoemde parentshouse. Oftewel, een opvanghuis voor ouders die in scheiding liggen en daardoor hun huis uit moeten. Dit bleek tijdens het congres ‘Stuk geluk’ dat onlangs in Ede plaatsvond, dat betrekking had op stukgelopen huwelijken.Op het wooneiland IJburg in Amsterdam is reeds een parentshouse in het leven geroepen mede dankzij een protestantse gemeente en met hulp van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Een van de vragen tijdens het congres was of kerken een taak hebben rond echtscheiding. Hierop werd uiteenlopend gereageerd. Zo meenden sommigen dat de kerk wel degelijk een rol heeft, maar er moet worden doorverwezen naar professionele hulpverleners. Anderen stelden dat de kerk terughoudend moet zijn op dit punt. Een van de conclusies is dat kerken af moeten van hun schichtigheid rond echtscheiding, zonder het normaal te gaan vinden. Daarnaast moet er meer oog komen voor mediation en relatietherapie. Onder de organisatoren bevonden zich onder meer het Netwerk Christen Familie Mediators (NCFM), de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en uitgeverij Kok.Originele artikel