Ik ga scheiden: wat moet ik doen?

Scheidingsmelding
Meld de ander dat je wilt scheiden. Ga hierover het gesprek samen aan, hoe moeilijk ook. De melding dat je wilt scheiden en dat er geen weg terug is, betekent voor de ander een begin. Zolang dat het de ander duidelijk is waarom het tot een echtscheiding moet komen, blijft er onbegrip en wantrouwen. De beslisser is in gedachten en soms al in doen en laten al vaak veel verder en dat is simpelweg niet in te halen. Gun de ander dan ook de tijd om het nieuws te laten zakken, maar wees duidelijk. Als je er zelf echt uit bent, wees dan geen zachte heelmeester. Twijfel je nog: wees daar ook eerlijk in en schakel hulp in! Er zijn diverse relatietherapeuten naar wie ik jullie kan doorverwijzen. Willen jullie samen of een van jullie meer informatie over wat een scheiding nu allemaal betekent, neem dan contact op.

Op welke manier gaan wij uit elkaar?
Allebei met een eigen advocaat? Of kiezen jullie er samen voor om naar een advocaat-scheidingsmediator te gaan? Lukt het om te overleggen, hoe lastig dat ook is? Kies dan een advocaat-scheidingsmediator. Maak een afspraak voor een kennismaking en kijk of het klikt.

Wat moet er allemaal geregeld worden?
Bij een scheiding komt veel kijken. Hoe doen we het met de kinderen? Hoe ziet onze financiële situatie eruit? Hoe sta ik er straks voor? De volgende stappen kunnen je helpen om een overzicht te krijgen:

– Vaststellen van het gezamenlijke vermogen:
Wat hebben we eigenlijk allemaal? Hoe staan we er nu voor? Wat is de waarde van alle bezittingen? Is er privé vermogen (bijvoorbeeld uit een erfenis met een uitsluitingsclausule)? Welke schulden zijn er?

– Inkomen:
Wat komt er binnen aan inkomen? Wat zijn onze lasten? Hoe zien mijn eigen lasten er straks uit? Voor welke tegemoetkomingen of toeslagen kan ik in aanmerking komen? Hoe los ik een tekort op? Is alimentatie aan de orde?

– Waar moeten we nog meer aan denken?
Is het vermogen helder en ook het inkomen voor nu en straks, dan komt de verdeling van de inboedel en het pensioen aan de orde.

Hoe verloopt de procedure?
Zijn de afspraken helder en compleet, dan ondertekenen jullie het echtscheidingsconvenant. Dat hecht de advocaat-scheidingsbemiddelaar aan het echtscheidingsverzoekschrift dat bij de rechtbank wordt ingediend. Kinderen boven de 12 jaar worden door de rechter opgeroepen om te worden gehoord door de rechter. Dit is een informeel gesprek waarin de rechter bij het kind informeert naar hoe het gaat en of er punten zijn waar de ouders rekening mee moeten houden. De rechtbank geeft de echtscheidingsbeschikking af, waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en het convenant opgenomen is als onderdeel van de beschikking. Vervolgens moet de echtscheiding nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiervoor teken je een akte van berusting/verzoek tot inschrijving. De advocaat-scheidingsbemiddelaar stuurt deze stukken naar de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas na inschrijving van de echtscheiding bij deze gemeente is de echtscheiding een feit.

Afronding
De woning kan nu bij de notaris worden overgedragen en de pensioenverzekeraars kunnen worden geïnformeerd.