Gedragscode familierechtadvocaten

Juist omdat het familierecht een bijzonder rechtsgebied is, waarin je cliënten treft die op zijn zachtst gezegd niet op hun best zijn, gelden er bijzondere regels. De Raad voor de Rechtsbijstand verlangt bijvoorbeeld van de advocaten die zaken op basis van een toevoeging doen, dat zij hiervoor in elk geval een basisopleiding hebben gevolgd. Terecht, als je het mij vraagt. Er zijn teveel advocaten die in een algemene praktijk werken en eens in de zoveel tijd een echtscheiding ‘erbij’ doen. Dat werkt natuurlijk niet: het gaat om specifieke kennis en vaardigheden. Juist daarom kies ik ervoor om alleen in die rechtsgebieden te werken waar ik verstand van heb. De Raad gaat nog wat verder en heeft voor de advocaten werkzaam in het familierecht een gedragscode opgesteld. Ook terecht wat mij betreft. Deze gedragscode vind je hier:

Gedragscode-familierechtadvocaten

 

Ook de voormalige Kinderombudsman Marc Dullaert hield zich in overleg met de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (kortweg vFAS) of een keurmerk wenselijk is voor de  advocaten die scheidingen behandelen waarbij kinderen betrokken zijn. De vFAS pleit al tijden voor verplichte specialisatie van deze advocaten op het niveau dat zij eist van haar eigen leden. Deze eisen gaan veel verder dan die van de Raad voor de Rechtsbijstand. De leden van de vFAS hebben niet alleen een diepgaande familierechtopleiding met goed gevolg afgelegd, zij zijn daarnaast ook door de scheidingsmediationopleiding in nagenoeg alle situaties in staat om een mediation tot een voor beide partijen en hun kinderen goed einde te brengen. De houding die een vFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar inneemt, is hierbij wezenlijk. Deze houding is o.m. gericht op het belang van de kinderen en het aangaan van het gesprek in plaats van rauwelijks een procedure op te starten. Als lid van de vFAS kan ik hier volmondig mee instemmen.

Ondertussen is de vFAS bezig met een gedragscode, waarmee wij onze kwaliteit nog meer kunnen waarborgen en ons daarmee nog meer kunnen onderscheiden van alle andere aanbieders. Zodra deze vaststaat, laat ik u dat uiteraard weten.