‘Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken’

‘Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken’ 

Aldus de Volkskrant van 27 maart 2018. Hoe zit dit precies?

 Aanleiding pilot

De rechtbank Overijssel heeft het initiatief genomen om ouders nog meer te verplichten om hun kinderen bij het tot stand komen van een ouderschapsplan te betrekken. Ouders waren al verplicht om met hun kinderen het gesprek aan te gaan over het ouderschapsplan. In het echtscheidingsverzoekschrift staat dan bijna altijd vermeld dat ‘de ouders op passende wijze met het kind hebben overlegd’. Voor de rechtbank Overijssel is dat niet langer voldoende. Vanaf 1 mei 2018 vraagt de rechtbank van scheidende ouders dat zij het bruggesprek met hun kinderen aangaan en dat zij aan de rechtbank de uitkomsten van dit gesprek laten weten.

Bruggesprek 
Maar wat is dan een bruggesprek? In het bruggesprek overleggen de ouders met hun kinderen welke afspraken zij voor ogen hebben in het kader van de verdeling van de zorgtaken. De ouders vragen de kinderen om een reactie en om hun mening. Vervolgens is het aan de ouders om te bepalen of ze wel of geen rekening met de wensen van hun kinderen kunnen houden. Dit gesprek wordt het bruggesprek genoemd.

De rechtbank Overijssel vraagt van de ouders dat zij de inhoud van het bruggesprek vastleggen in een formulier. Dit formulier verstuurt de advocaat naar de rechtbank, zodat de rechtbank na kan gaan waar het verschil van mening tussen de ouders en de kinderen zit. Ook de punten waar de ouders het samen niet over eens zijn, worden vermeld in het formulier. De rechtbank kan hier vervolgens tijdens een zitting aandacht aan besteden en waar nodig ingrijpen.

De voorkeur van de rechtbank Overijssel gaat ernaar uit dat de ouders samen het gesprek met de kinderen aangaan. Lukt dat niet, dan is er een ander formulier beschikbaar waarin de ouders los van elkaar verslag doen van hun gesprek met de kinderen.

Bruggesprek: aandachtspunten 

De rechtbank Overijssel geeft in de toelichting op de formulieren enkele aandachtspunten om de kinderen op een kindvriendelijke manier te betrekken bij het maken van een ouderschapsplan. Dat ouders geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn of geen slechte dingen over elkaar zeggen in aanwezigheid van de kinderen zijn wezenlijke voorwaarden voor een kind om zich staande te kunnen houden in een echtscheidingssituaties. Dat kinderen niet hoeven te kiezen tussen tegengestelde ideeën of wensen van de ouders, geeft hen zoveel mogelijk de ruimte om van beide ouders te blijven houden. Als de ouders op een prettige en ontspannen manier met elkaar kunnen blijven omgaan, ondersteunt dat de kinderen bij het verwerken van de scheiding.

Bruggesprek: onderwerpen 

Belangrijk in het bruggesprek is dat de onderwerpen die besproken worden, wel echt kindgerelateerd zijn. Volwassen kwesties zoals de introductie van een nieuwe partner of wie in de woning mag blijven zijn geen onderwerpen waar de kinderen mee belast moeten worden.

Welke onderwerpen bespreek je dan wel met de kinderen? Het gaat dan om de issues waar de kinderen rechtstreeks mee te maken hebben, zoals:

– de invulling van de contactregeling: op welke dagen is het kind bij moeder en op welke dagen bij vader?

– hoe wordt het halen en brengen van de kinderen en de spullen geregeld?

– wat doen we tijdens de vakanties?

– hoe regelen we de verjaardagen en andere belangrijke (feest-)dagen, zoals de verjaardagen van Opa’s en Oma’s en Kerst?

– hoe pakken we het aan met sport, muziek of andere hobby’s?

– hoe gaan we om met belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over school, huisregels?

Belangrijk lijkt mij ook: wat doen we als een van ons de regeling niet prettig vindt?

Bruggesprek: hoe doe je dat dan? 

Voor een kind van 14 jaar oud spelen andere onderwerpen dan voor een kind van 6 jaar oud. De rechtbank Overijssel heeft voorbeeldvragen en suggesties op een rij gezet, voor ieder onderwerp en dan ook voor iedere leeftijdscategorie. Deze lijst met suggesties is voor ouders zeker behulpzaam.

Bruggesprek: conclusie 

Het bruggesprek versterkt de positie van het kind en helpt alle betrokkenen (dat wil zeggen de ouders maar ook de rechtbank, de betrokken advocaten/scheidingsbemiddelaars en eventueel de hulpverleners) beter zicht te krijgen op wat het kind nodig heeft. Als het gesprek in een zo vroeg mogelijk stadium gevoerd kan worden, blijven de conflicten hopelijk ook nog klein. Dat geeft alle betrokken de mogelijkheid om de scheiding in elk geval voor de kinderen zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Er wordt wel eens gezegd: ‘Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug’. Hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek suggereerde bij de aftrap van de pilot afgelopen maandag al dat een grote kloof met een mooie brug ook wel heel kwetsbaar kan zijn. Juist die kwetsbaarheid van kinderen en hun situatie maakt dat alle betrokkenen het welzijn van de kinderen voorop moeten stellen. De pilot loopt voor de duur van 1 jaar. De rechtbank Overijssel hoopt van harte dat de belangen en het welzijn van de kinderen in een scheidingssituatie door het bruggesprek nog meer op de voorgrond zullen treden.

Meer weten? Bel gerust: 06-23479011

Mariska Dorresteijn

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Overijssel-start-pilot-Betrekken-van-kinderen-bij-het-ouderschapsplan.aspx?utm_campaign=27-03-2018&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

 

‘Onze scheiding geef ik een 7. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het cijfer dat ik ons huwelijk zou geven’.

© Eric van den Elsen

‘Onze scheiding geef ik een 7. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het cijfer dat ik ons huwelijk zou geven.’

Dit laat Kluun weten in het tijdschrift Jan nr. 7, juli 2017. Een mooi en intiem verhaal van hoe twee mensen in hun huwelijk vooral hun eigen leven leidden en het met name voor de buitenwereld goed voor elkaar hadden. Kijk je verder dan alleen naar de buitenkant, dan gaat het om twee mensen die elkaar in essentie niet gelukkig maken. Hij heeft prachtige tips voor mensen die overwegen uit elkaar te gaan. Deze zet ik voor je op een rij:

 1. Blijf niet voor de kinderen bij elkaar

Kluun vertelt het volgende over wat hij heeft geleerd van de relatietherapeut:

‘De gelukkigste kinderen zijn kinderen van wie de ouders een gelukkig huwelijk hebben.
De op één na gelukkigste kinderen zijn kinderen van wie de ouders een gelukkige scheiding hebben.
Daarna komen de kinderen van wie de ouders een ongelukkig huwelijk hebben.
En als laatste de kinderen van wie de ouders een ongelukkige scheiding hebben.’

De therapeut liet vervolgens Kluun en zijn echtgenote kiezen. Zijn jullie eenmaal zover dat een scheiding het onderwerp van gesprek is? Maar houdt de gedachte dat je voor kinderen – kost wat het kost – bij elkaar moet blijven bezig? Laat dan dit advies van de therapeut op je inwerken. Graag praat ik met jullie verder over hoe de scheiding voor de kinderen en voor jullie beiden harmonieus kan verlopen.

 1. Afscheid van je ex-partner betekent niet ook afscheid van de kinderen

Kluun vertelt in het artikel dat het afschuwelijk was om aan de kinderen te vertellen dat hij en zijn toenmalige echtgenote gingen scheiden, maar dat het ergste daarna wel meteen voorbij was. Hij heeft zich er hard voor gemaakt om een plek te creëren waar de kinderen graag zijn. Kluun beschrijft ook de zoektocht naar welke vorm van contact onderling prettig is, als je eenmaal uit elkaar bent gegaan. Veel samen ondernemen als ‘gezin’ kan voor de kinderen verwarrend zijn, maar elkaar vermijden op belangrijke momenten als afzwemmen en verjaardagen wil je ook niet. Het gaat erom dat je elkaar precies die ruimte dan wel afstand geeft, waar iedereen zich fijn bij voelt.

In mijn praktijk heb ik veel ervaring opgedaan met hoe je het de kinderen vertelt dat jullie uit elkaar gaan. In mediations is het voor mij standaard om ook met de kinderen zelf het gesprek aan te gaan. Het gaat immers vooral om hun!

 1. Wat je ook doet, zorg dat je er samen uitkomt

Kluun heeft het advies van een vriendin om hoe dan ook, niet met de scheiding bij de rechter terecht te komen, ter harte genomen. Een wijs advies, als je het mij vraagt. Daar waar het lukt om beslissingen over financiën en – veel belangrijker nog – kinderen in eigen hand te houden, moet je dat altijd doen. Kluun zegt hierover: ‘Ik zal niet in detail treden over de financiële afwikkeling van mijn scheiding, maar zowel mijn ex als ik vind dat de ander er beter uit is gekomen. Een wijs man zei eens dat dit het kenmerk is van een goede overeenkomst.’ Met die wijze man kan ik hartgrondig instemmen: een goed compromis schuurt altijd een beetje, aan beide kanten. Anders is het geen goede compromis.

De tips van Kluun sluiten volledig aan bij mijn zienswijze wat nu goed scheiden is.

Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsbemiddelaar voor je kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011. Kijk ook voor meer informatie en artikelen op www.rechtaantafel.nl.

Bron: https://www.jan-magazine.nl/psyche/vertrouwelijk/artikel/kluun-over-zijn-scheiding-ik-geef-mijn-scheiding-een-hoger-cijfer-dan-mijn-huwelijk

 

 

Vijf dingen die je niet moet doen bij een scheiding

Er zijn een aantal dingen die je beter niet kunt doen wanneer je gaat scheiden. Lukt het je om deze fouten te vermijden, dan is de kans groter dat je goed door deze moeilijke periode heen komt. We zetten de vijf grootste fouten voor je op een rijtje, doe er je voordeel mee.

1. Je kinderen betrekken bij jullie scheiding

Laten we meteen bij de belangrijkste beginnen: betrek nooit je kind(eren) bij het conflict tussen jou en je partner. Het is voor kinderen al moeilijk genoeg dat hun ouders uit elkaar gaan. Belast ze niet met jullie conflicten en ergernissen en let erop dat je niet slecht over jouw partner praat waar de kinderen bij zijn. Vergeet niet dat jullie ook na de scheiding, als ouders de gezamenlijke zorg over jullie kinderen hebben.

2. Je teveel door emoties laten leiden

Een scheiding is een stressvolle en ingrijpende gebeurtenis. Heel begrijpelijk dat emoties soms de overhand hebben. Zorg ervoor dat je je emoties in de hand hebt wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen. Alle beslissingen die je neemt hebben gevolgen voor de toekomst. Ben je te emotioneel, stel een beslissing dan even uit. Beslis pas al je alles hebt overwogen, zodat je een rationele keuze kunt maken. Maak een pas op de plaats als je dat nodig hebt.

3. Geen hulp vragen

Een echtscheiding is voor alle betrokkenen moeilijk. En in zo’n onzekere situatie, is het lastig om alles in je eentje op te lossen en te regelen. Wees niet bang om hulp te vragen. Familie, vrienden en buren kunnen je emotioneel bijstaan, maar ze kunnen ook helpen met heel praktische zaken, zoals een verhuizing of oppas voor de kinderen. Kom je er niet uit, laat je dan bijstaan door een professional. Een psycholoog kan je helpen om de emotionele gevolgen van de echtscheiding te verwerken. Daarnaast helpt de mediator je bij het maken van goede afspraken en bij de juridische afwikkeling van jullie scheiding.

4. Steeds opnieuw het conflict aangaan

Een scheiding is in korte tijd te regelen. Het komt echter voor dat stellen jaren na hun scheiding nog steeds aan het procederen zijn. Vaak komt dat doordat geen van beide ex-partners het op kan brengen de ander iets te gunnen. Bedenk voor jezelf wat voor jou écht belangrijk is en geef op de minder belangrijke punten toe. Neem een beetje afstand, probeer het contact te minimaliseren en hou het feitelijk. Dit zal ertoe leiden dat het scheidingsproces minder pijnlijk is en dat je eerder weer aan je eigen toekomst kunt werken.

5. In je scheiding vast blijven zitten

De tijd lijkt even stil te staan als je middenin een scheiding zit. Jouw wereld staat op z’n kop en je hebt tijd nodig om alles te verwerken. Pas alleen op dat je niet in deze situatie vast blijft zitten. Ga erop uit, onderneem nieuwe activiteiten en ontmoet nieuwe mensen. Zie je scheiding niet alleen als een sluitstuk van een bepaalde periode, maar ook als start van nieuwe mogelijkheden.

Hopelijk helpen deze tips je door de scheidingsprocedure heen. Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsmediatior voor je kan doen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011.

Wanneer heb je als vader recht op omgang?

Dat je de biologische vader bent van je kind, betekent niet automatisch dat je na een scheiding ook recht op omgang hebt. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag in welke situaties een vader na een scheiding recht heeft op omgang met zijn kind, zetten we het even voor je op een rij.

Ouderlijk gezag: recht op omgang

Als je als ouder het ouderlijk gezag over je kind hebt, heb je volgens de wet recht op omgang. Er zijn verschillende manieren waarop je met het ouderlijk gezag belast kan worden:

 1. Door huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en krijg je samen een kind, dan is automatisch geregeld dat vast komt te staan wie de juridische ouders van het kind zijn. Ook worden de beide ouders automatisch belast met het ouderlijk gezag. Hier hoeven de ouders niets voor te doen. Ook na een scheiding, houden de beide ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag. Het recht op omgang met het kind staat hiermee vast.

 1. Door erkenning en aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag

Heb je een samenlevingscontract met jouw partner en krijgen jullie samen een kind, dan moet je je kind eerst erkennen. Datzelfde geldt ook als er geen samenlevingsovereenkomst is. Door de erkenning wordt je juridisch vader en kun je samen met de moeder van het kind gezamenlijk gezag aanvragen. Dat kan tegenwoordig al online, zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag

Is de leeftijd van het kind tussen de twaalf en zestien jaar, dan moet het kind ook toestemming geven voor de erkenning.

Geen ouderlijk gezag, toch recht op omgang

Er zijn een aantal situaties waarbij je geen ouderlijk gezag nodig hebt voor recht op omgang. Dat is bijvoorbeeld het geval als de juridisch vader met de moeder afspraken heeft gemaakt over de omgang met het kind, of als de rechtbank een regeling heeft vastgelegd. Ook al is er geen sprake van ouderlijk gezag, deze afspraken moeten worden nagekomen. Op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan een vader ook het recht op omgang krijgen wanneer er sprake is van ‘family life’, ‘intended family life’ en ‘private life’. Het gaat dan om een nauwe persoonlijke betrekking met het kind:

Als er een nauwe persoonlijke band tussen de vader en het kind bestaat, kan de rechtbank bepalen dat de vader recht op omgang heeft. Er is sprake van een nauwe persoonlijke band, oftewel family life, wanneer de vader bij de geboorte aanwezig was en daarna geprobeerd heeft om omgang met het kind te hebben.

Heb je als vader vanaf de geboorte contact of omgang gewild, maar heb je dat door omstandigheden niet kunnen realiseren, dan spreken we van intended family life. Hierbij heeft de andere ouder in de meeste gevallen de omgang tussen de vader en het kind tegengehouden. Dus ook al was er nooit contact tussen de vader en het kind, dan kan de rechtbank toch bepalen dat de vader recht op omgang heeft.

Als er nooit sprake is geweest van family life of intended family life, dan kan de rechter het recht op omgang baseren op private life. Als vader moet je dan aannemelijk maken dat er bijkomende feiten of omstandigheden zijn die aantonen dat de omgang met het kind een belangrijk deel van het privéleven van de vader uitmaken.

Inperking door de rechter

Realiseer je echter dat ook al heb je op basis van al het bovenstaande recht op omgang, dit recht kan worden ingeperkt. Wil de rechter het recht inperken, dan moet hij aangeven door welke zwaarwegende concrete feiten en omstandigheden de omgang niet in het belang van het kind is.

Door alle verschillende situaties en omstandigheden blijft het een ingewikkeld verhaal. Neem vooral contact op om jouw specifieke situatie te bespreken via mariska@rechtaantafel.nl of bel 06-23479011.

De 4 emotionele fases van een echtscheiding

Een echtscheiding is voor alle partijen ingrijpend, zelfs als het voor jullie beiden de beste oplossing is. Een scheiding is vergelijkbaar met een rouwproces. Dat proces hoort erbij, het is normaal en gezond. Je hebt het nodig om je scheiding een plekje te geven en je aan te passen aan een grote verandering in je leven. Tijdens dit rouwproces doorloop je verschillende fases met de daarbij behorende emoties.

Fase 1: de beslissing

De beslissing om te scheiden neem je niet zomaar. Waarschijnlijk hebben jullie een periode van twijfel achter de rug. Een besluit om uit elkaar te gaan, betekent dat je niet alleen afscheid neemt van je partner, je neemt ook afscheid van jullie relatie en jullie toekomstverwachtingen. Daarom zijn de emoties in deze fase het meest heftig. Alles verandert, je bent de controle over jezelf en je leven kwijt. Gevoelens van ontkenning, ongeloof, boosheid, agressie, schuldgevoel, verdriet en pijn passeren de revue. Daarnaast kan het verlies van een bepaalde status, verlies van een gevoel van zelfachting en verlies van eigenwaarde meespelen.

Fase 2: de aanpassing

Na alle twijfel, ongeloof en het verlies van controle, breekt een nieuwe periode aan. Je begint te wennen aan het idee en je wordt gedwongen je aan te passen aan een andere werkelijkheid. Emoties, zoals schuld, verdriet, pijn en depressie kunnen je in dit proces in de weg gaan zitten. Wordt jouw ‘rouw’ niet erkend door je ex-partner en/of je omgeving, dan verhoogt dat de drempel om iemand in vertrouwen te nemen. Krijgen gevoelens van wantrouwen, verraad en teruggetrokkenheid de overhand, dan beïnvloedt dat jouw keuzes bij de afwikkeling van jouw scheiding. Het is belangrijk je bewust te zijn van deze emoties. Een professional zoals een advocaat-mediator kan je ondersteunen in dit proces.

Fase 3: nieuwe mogelijkheden

Na de eerste twee fases breekt nu een fase van berusting en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden aan. De afwikkeling van jullie scheiding heeft tot meer duidelijkheid geleid. De afspraken die jullie hebben gemaakt, zijn de basis voor jullie nieuwe toekomst. Dat jullie overeenstemming hebben bereikt, betekent nog niet dat deze periode gemakkelijk verloopt. De vertaalslag van jouw nieuwe doelen en dromen naar de dagelijkse praktijk kan moeilijk zijn. De naleving van de gemaakte afspraken en de nieuwe realiteit leveren veel (onverwerkte) emoties op. Je mist bijvoorbeeld je kinderen als ze bij jouw ex-partner zijn.

Fase 4: geleerde lessen

Nadat je hebt kunnen wennen aan de nieuwe situatie, breekt weer een volgende fase aan. Je hebt de moeilijkste periode achter de rug en jouw focus ligt nu op het bouwen van een nieuw bestaan. De lessen die je in de afgelopen periode hebt geleerd, hebben je duidelijkheid gegeven. Je weet wat je niet meer wilt en nog belangrijker je hebt helder voor ogen waar je wel naar toe wilt.

 

Realiseer je dat jij niet de enige bent die deze fases doorloopt tijdens een echtscheiding. Leg het voor aan je advocaat-mediator, zij geeft je handvatten waardoor je meer grip krijgt op dit proces.

Tips voor betrokkenen bij een vechtscheiding

Als een familielid, vriend(in) of bekende midden in een vechtscheiding zit, is dat lastig. Je maakt je zorgen om de kinderen, die erbij betrokken zijn. Maar hoe ga je daar als omstander mee om? Moet je iets doen of moet je je er vooral niet mee bemoeien? De campagne ‘voor een veilig thuis’ geeft een aantal tips:

Praat met de familie en vrienden

Misschien heb je het idee dat je je er beter buiten kunt houden of dat je niets voor ze kunt betekenen. Toch kan je door er te zijn of door simpele, praktische hulp te bieden de ouders al een heel eind op weg helpen. Het is daarbij belangrijk om geen kant te kiezen, je bent er om ze te steunen. Bespreek als omstander de situatie met familie, vrienden en eventueel met de ouders en hun kinderen. Het doel is om samen te zoeken naar oplossingen. Je wilt antwoord op de vraag “Hoe kan ik jullie helpen?”

Praat met de ouders

Wijst één van de ouders de andere ouder af, dan kan ook het kind zich afgewezen voelen. Ga een gesprek met de ouders aan en vertel wat de scheiding volgens jou bij het kind teweeg brengt. Denk er daarbij aan dat je begrip toont en het verdriet erkent. Jij blijft zo onpartijdig mogelijk. Je beschuldigt niemand, maar je spreekt jouw zorgen uit en je wilt hulp bieden. Jij kunt de problemen niet oplossen, maar als ouders zich gesteund voelen, kunnen zij hun kind ook beter steunen.

Zorg dat je er bent voor het kind

Kinderen verwerken een scheiding beter als ze het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. Door verdriet, boosheid en verwarring zijn de ouders minder beschikbaar. Geef aan dat jij er bent voor de kinderen, vraag hoe het met ze gaat en wat je voor ze kunt doen. Ook hierbij blijf je onpartijdig. Praat, luister en kijk wie of wat eventueel zou kunnen helpen bij problemen. Vaak helpt het als kinderen met hun vragen en emoties terecht kunnen bij andere volwassenen. Biedt aan om wat leuks te gaan doen met het kind, zodat het even weg is uit een huis vol spanningen.

Probeer invloed uit te oefenen op het verzachten of stoppen van het conflict

Jaarlijks hebben ruim tienduizend kinderen te maken met de nadelige gevolgen van een problematische scheiding. Conflicten in een thuissituatie zijn schadelijk voor een kind. Zelfs als de ouders denken dat ze in het belang van het kind handelen. Probeer als omstander de harmonie tussen partijen op te zoeken. Lukt het de ouders niet om een conflict op eigen kracht op te lossen, adviseer ze dan om een professional in te schakelen. Een mediator houdt het gezamenlijk belang voor ogen en helpt de ouders om constructief op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor iedereen. Hierdoor blijven de ouders samen in gesprek, waardoor het kind minder last heeft van de scheiding.

 

Kortom, aarzel dus niet. Ook als omstander kun je een rol spelen in een vechtscheidingssituatie. Help voorkomen dat het uit de hand loopt en wijs ze tijdig op de hulp die een mediator kan bieden.

Heb je invloed op de hoogte van advocaatkosten?

Dat heb je zeker! Je kunt er zelf voor zorgen dat de tijd die een advocaat bezig is met jouw zaak overzichtelijk blijft. Maar hoe behoud je zicht op de hoogte van je advocaatkosten?

Een aantal tips:

 • Een familierechtadvocaat heeft altijd veel gegevens nodig. Niet alleen de BSN-gegevens van alle betrokkenen incl. de kinderen, maar ook alle voornamen, geboortedata, geboorteplaatsen, huwelijksdatum en huwelijksplaats en adresgegevens. Maak een overzichtelijke lijst met deze gegevens en neem die dus mee.
 • Vraag daarnaast op voorhand aan jouw advocaat een lijstje met stukken en informatie die hij/zij nodig heeft voor jouw scheiding. Maak kopieën van deze stukken, leg ze op volgorde en neem ze mee naar de afspraak.
 • Zorg dat je voorbereid bent. Lees mijn artikel “Ik ga scheiden: wat moet ik doen?, lees een boek over scheiden en zoek alvast de dingen die je bezighouden uit.
 • Zet voor jezelf op papier wat jouw eigen wensen en ideeën zijn. Weet je al wat je graag geregeld wilt hebben voor de scheiding en voor de kinderen?
 • Als het kan, regel dan zoveel mogelijk dingen samen met je partner. Maak een verdeling van de inboedel of laat de woning alvast taxeren.
 • Vraag jouw advocaat om een model-ouderschapsplan en bespreek die met je partner.
 • Maak onderscheid tussen korte termijn onderwerpen en meer lange termijn onderwerpen.
 • Maak afspraken met je advocaat over de bereikbaarheid: op welke momenten kan je het beste bellen of e-mailen?
 • Bedenk alvast wat je je advocaat wilt vragen en zet dat op papier.
 • Vraag om een begroting van de kosten en vraag jouw advocaat om een tussentijdse opgave van de reeds gemaakte kosten.
 • Zet je advocaat alleen in voor juridische zaken. Zoek emotionele steun bij familie en vrienden.

Maak je gebruik van deze tips, dan benut je optimaal de diensten van je advocaat en beperk je waar mogelijk de kosten!

Kun je ook scheiden zonder advocaat?

Er zijn situaties waarin je geen advocaat nodig hebt om te scheiden. Dit hangt af van je burgerlijke staat en de omstandigheden. We spreken van een scheiding wanneer je uit elkaar gaat na een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, maar ook na ongehuwd samenwonen, met of zonder samenlevingscontract.

Huwelijk

Ben je getrouwd, dan kun je je echtscheiding alleen regelen met de hulp van een advocaat. Alleen advocaten mogen namelijk echtscheidingsverzoeken voorleggen aan een rechter.

Bij een echtscheiding is het dus verplicht om minimaal één advocaat in te schakelen. Samen naar een advocaat-mediator kan natuurlijk ook. Ga je naar een mediator die niet ook advocaat is, dan zal de mediator alsnog een advocaat in moeten schakelen. Het is dus makkelijker om gelijk naar de advocaat-mediator te gaan, zodat je maar één loket hoeft aan te doen.

Of mediation voor jullie geschikt is, hangt af van de situatie. Lukt het om in goed overleg afspraken te maken, dan is mediation vaak de beste manier. Ook als er kinderen in het spel zijn, is het raadzaam om door middel van mediation te scheiden. Vanwege de kinderen heb je nog lang met elkaar te maken, waardoor het samen maken van goede afspraken extra waardevol is.

Geregistreerd partnerschap

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap, kunnen jullie het samen eens worden èn zijn er geen kinderen onder de 18 jaar in het spel, dan heb je in principe geen advocaat nodig. De ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap hoeft dan niet voorgelegd te worden aan een rechter. Je hebt nog wel een advocaat (of een notaris) nodig voor de ondertekening van jullie verklaring. Het is wel raadzaam om de afspraken die jullie samen maken vast te leggen in een overeenkomst. Uiteraard kan de advocaat-mediator behulpzaam zijn bij het maken van deze afspraken.

Kun je het samen niet eens worden over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap? Dan kan je niet anders dan een rechter inschakelen. Hierbij heb je te allen tijde een advocaat nodig. De procedure is dan gelijk aan die van een echtscheiding.

Hebben jullie minderjarige kinderen? Of hebben jullie samen het gezag over minderjarige kinderen? Dan moeten jullie niet alleen een ouderschapsplan maken,  maar ook de  ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank laten lopen. Ook in die situaties moet je je laten bijstaan door een advocaat.

Ongehuwd samenwonen (met of zonder samenlevingscontract)

Als jullie het samen eens zijn over de beëindiging van jullie samenlevingsrelatie, dan hoef je geen advocaat in te schakelen. Toch is het wel verstandig om een advocaat te vragen jullie afspraken na te kijken en vast te leggen.

Wettelijke indexering alimentatie

De vFAS heeft een online tool om de indexering van de alimentatie te berekenen: zie http://www.verder-online.nl/. Vul de datum in van de beschikking waarin de alimentatie is vastgelegd en de hoogte en het programma berekent de hoogte van de indexering in de daarop volgende jaren. Jaarlijks wordt de indexering bekend gemaakt door het Ministerie. Vanaf 1 januari 2016 is de indexering 1,3 %.

Ik ga scheiden: wat moet ik doen?

Scheidingsmelding
Meld de ander dat je wilt scheiden. Ga hierover het gesprek samen aan, hoe moeilijk ook. De melding dat je wilt scheiden en dat er geen weg terug is, betekent voor de ander een begin. Zolang dat het de ander duidelijk is waarom het tot een echtscheiding moet komen, blijft er onbegrip en wantrouwen. De beslisser is in gedachten en soms al in doen en laten al vaak veel verder en dat is simpelweg niet in te halen. Gun de ander dan ook de tijd om het nieuws te laten zakken, maar wees duidelijk. Als je er zelf echt uit bent, wees dan geen zachte heelmeester. Twijfel je nog: wees daar ook eerlijk in en schakel hulp in! Er zijn diverse relatietherapeuten naar wie ik jullie kan doorverwijzen. Willen jullie samen of een van jullie meer informatie over wat een scheiding nu allemaal betekent, neem dan contact op.

Op welke manier gaan wij uit elkaar?
Allebei met een eigen advocaat? Of kiezen jullie er samen voor om naar een advocaat-scheidingsmediator te gaan? Lukt het om te overleggen, hoe lastig dat ook is? Kies dan een advocaat-scheidingsmediator. Maak een afspraak voor een kennismaking en kijk of het klikt.

Wat moet er allemaal geregeld worden?
Bij een scheiding komt veel kijken. Hoe doen we het met de kinderen? Hoe ziet onze financiële situatie eruit? Hoe sta ik er straks voor? De volgende stappen kunnen je helpen om een overzicht te krijgen:

– Vaststellen van het gezamenlijke vermogen:
Wat hebben we eigenlijk allemaal? Hoe staan we er nu voor? Wat is de waarde van alle bezittingen? Is er privé vermogen (bijvoorbeeld uit een erfenis met een uitsluitingsclausule)? Welke schulden zijn er?

– Inkomen:
Wat komt er binnen aan inkomen? Wat zijn onze lasten? Hoe zien mijn eigen lasten er straks uit? Voor welke tegemoetkomingen of toeslagen kan ik in aanmerking komen? Hoe los ik een tekort op? Is alimentatie aan de orde?

– Waar moeten we nog meer aan denken?
Is het vermogen helder en ook het inkomen voor nu en straks, dan komt de verdeling van de inboedel en het pensioen aan de orde.

Hoe verloopt de procedure?
Zijn de afspraken helder en compleet, dan ondertekenen jullie het echtscheidingsconvenant. Dat hecht de advocaat-scheidingsbemiddelaar aan het echtscheidingsverzoekschrift dat bij de rechtbank wordt ingediend. Kinderen boven de 12 jaar worden door de rechter opgeroepen om te worden gehoord door de rechter. Dit is een informeel gesprek waarin de rechter bij het kind informeert naar hoe het gaat en of er punten zijn waar de ouders rekening mee moeten houden. De rechtbank geeft de echtscheidingsbeschikking af, waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en het convenant opgenomen is als onderdeel van de beschikking. Vervolgens moet de echtscheiding nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiervoor teken je een akte van berusting/verzoek tot inschrijving. De advocaat-scheidingsbemiddelaar stuurt deze stukken naar de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas na inschrijving van de echtscheiding bij deze gemeente is de echtscheiding een feit.

Afronding
De woning kan nu bij de notaris worden overgedragen en de pensioenverzekeraars kunnen worden geïnformeerd.