Buddy voor kind van gescheiden ouders

Steeds vaker maken kinderen van gescheiden ouders gebruik van het buddysysteem. Hierbij worden de kinderen aan een student gekoppeld die ook kind is van gescheiden ouders en zich dus in een zelfde situatie heeft bevonden. Het buddysysteem is opgericht door Marscha Pinedo, kindertherapeut en zelf kind van gescheiden ouders.Zij kwam op het idee omdat het algemeen bekend is dat kinderen van gescheiden ouders zich vaak eenzaam voelen en soms het idee hebben tussen ouders in te staan. Een buddy biedt een luisterend oor. Doordat de buddy ervaringsdeskundige is, kan deze ook een adviserende rol hebben. Een kind dat een scheiding doormaakt ervaart vaak stress, een buddy kan een grote rol spelen gedurende de verwerking. In Radio EenVandaag komen buddykoppel Jennifer (21) en Brechtje (11) aan het woord.Originele artikel